Spillet om Enhver og Løken Gamle kirkegård

Middelalderspel…                              Reformasjonsjubileum…                                     Teaterkor…

 

Trygve Bjerkrheim…                                                   Løken gamle kirkegård…

 

Til Olsok vil Løken gamle kirkegård bli forandret til en kulturopplevelse. Her vil du få være tilskuer til middelalderspelet «Spillet om Enhver», ikledd lokale sangere, skuespillere, musikere og ikke minst tekster av Trygve Bjerkrheim. Bygdetruppen Teater ønsker å ta deg med på en litt annerledes markering av at det har gått 500 år siden Luther slo opp sine teser i Wittenberg.

Løken gamle kirkegård – middelalderkirke

Løken gamle kirkegård ligger på et høydedrag i utkanten av Løken tettsted. Her har det tidligere stått to kirker før kirkestedet ble flyttet i 1883. Den første kirken var en middelalderkirke. Vi vet ikke noe om utseende eller byggemåte, men av inventar er det blitt nevnt et hellig kors og et Maria-bilde. Den andre kirken var en tømret langkirke som ble oppført omkring år 1600. Sakristiet står der den dag i dag. I tillegg til sakristiet står det to porter i hver ende av kirkegården og et gammelt telthus fra 1728. Det finnes flere eldre gravminner rundt omkring på kirkegården, og et minnesmerke over Trygve Bjerkrheim er reist her. Den kjente dikterhøvdingen er gravlagt på Løken kirkegård.

Løken gamle kirkegård blir tatt i bruk til Olsok-høytiden hvert år. Olsok er feiringen av Olav den helliges dødsdag, 29. juli. Olsok var den viktigste norske kirkefesten i middelalderen, og hva kan ikke være mer passende enn et middeladerspel på en tidligere grunn til en middelalderkirke på selveste Olsok?

Spillet om Enhver – mysteriespill fra middelalderen

«Spillet om Enhver» er et senmiddelaldersk skuespill. Stykket hører til de såkalte moraliteter, dvs. skuespill der menneskelige dyder og egenskaper fremstilles som personer. Djevelen, Døden, Mammon, Troen, Dyden og lignende blir personifisert. Handlingen mysteriespill er derfor allegoriske fortellinger om et kristent verdensbilde hvor menneskene – «enhver» – må svare for seg. De første skriftlige nedtegnelsene om Spillet om enhver (Elcerlyc på flamsk) er fra 1477. Første forestilling var i Antwerpen 1485. Siden har spillet vært oversatt til engelsk (Everyman) og til tysk (Jedermann) og er også blitt gjendiktet på nordiske språk.

Døden er sterkt representert i stykket, og den gamle kirkegården vil kunne forsterke dette. «Spillet om Enhver» presenterer et menneskesyn fra middelalderen, med dyd og velgjerninger som viktige elementer i livet for å kunne gå døden i møte. Selv i en moderne verden med et forandret syn på døden overbringer stykket et sterkt budskap om hva som virkelig teller her i livet. Noen relasjoner stikker ikke dypt, men mennesket velger egoistisk… vi kjenner oss igjen.

Prosjektkor – sanger av Trygve Bjerkrheim

Stykket vil bli bearbeidet slik at den passer til stedets estetikk og historie. Vi har satt sammen et prosjektkor, teaterkoret, som vil være med under hele oppsettingen og forsterke stemninger og temaet. Vi vil bruke vår lokale dikter Trygve Bjerkrheims kjente sanger og flette dem inn i stykket. Disse vil først og fremst bli sunget av teaterkoret, med solosnutter av blant annet rollekarakterene «Troen», «Dyden» og «Døden». Sangene vil stå til rollekarakterenes budskap.

Trygve Bjerkrheims tekster er en del av vår lokale kulturarv, og å kunne bruke hans tekster i et spel som dreier seg om troens spørsmål vil passe godt. Flere av sangene hans brukes i dag i begravelser, og innebærer trøst og håp om hva som kommer etter døden.