Om Truppen

«Alltid på leiting etter gull i egen skog»

Bygdetruppen Teater satser på lokale ressurser, kompetanseheving og samfunnsutvikling. Vi ønsker å skape et teater- og kulturmiljø som er inkluderende og identitetskapende. Vi finner historiene våre rett utenfor døra, og gleder oss over å pusse gråstein til gull.

Bygdetruppen er et frivillig teaterlag som samlet seg høsten 2014 på bakgrunn av et prosjekt med utgangspunkt i minner delt av folk på Fosser i Høland. Dette ble til forestillingen «Et sted i skauen», en lokal forestilling. Det lokalet fokus har blitt grunnsteinen til Bygdetruppen. Alle teaterforestillinger som truppen lager har et tilsnitt av det som skjer rundt oss. Fokuset er på å finne de gode historiene som ligger i hjemtraktene, å finne gull i egen skog. Med representanter fra nær sagt alle tettstedene i kommunen, så har gruppa mange gullgruver å ta av!!

Blant Bygdetruppens medlemmer finnes det mye kompetanse på kulturfeltet. Det gjør at vi kan drive aktivt med kurs, arrangementer og prosjekter. Ressursene gjør at vi kan stå på egne ben og være på tilbydersiden. Vårt kompetansefelt er:

  • kultur- og historieformidling
  • instruksjon/regi
  • pedagogisk undervisning
  • teknisk hjelp med lys og lyd
  • administrasjon og ledelse
  • nettverksbygging
  • søknadsskriving
  • skuespill, sang og dans