Madam Kulturproduksjoner SA

utf-8''gjellera%CC%8Asen3Madam Kulturproduksjoner er et samvirkeforetak bestående av ulike foretak og lag i Aurskog-Høland og Sørum kommune med tilholdssted på Fosser i Høland. Samvirket har som arbeidsoppgave å tilby kulturopplevelser i nærmiljøet. Fokus for samarbeidet er “å finne gull i egen skog”. Det vil si at målet er å bruke mest mulig av egne ressurser. Vi ønsker å “grave” fram det som er unikt ved vårt eget nærområde, samtidig som vi ønsker å utvikle det som ligger som et potensiale, vi skal sørge for å få “gullet” til å skinne. Madam Kulturproduksjoner er et sosialt entreprenørskapsprosjekt. Vi ønsker samfunnsutvikling på flere nivåer.