Hva skjer i 2023?

FAST PÅ SMIA

Fra Februar av: Kafé hver tirsdag kl 11-16:30

Teaterøvelser:   Tirsdager Minitruppere kl 17:30-18:30

Torsdager Barne-og ungdomsgruppe kl 18-20

BYGDETRUPPENS PROSJEKTER

Påskekrim med servering 1. april

Karlsson på taket 3.-4.juni med ungdomsgruppa, Bråte kultursal

Levende historievandring, Fosser og Løken gjennom sommeren

Den kulturelle skolesekken – uke 39, om Rømskog for 7.trinn – Aurskog-Høland kommune

Vandreteateret «Prest, prost, fattigmann, stakkar» – Halloween, Skedsmo bygdmuseum

Løvetemmeren – Figurteater for Løken kirke, oktober