Aurskog-Høland bygdetun

Bygdetruppen Teater var ifra våren 2017 ut året 2019 fast engasjert på vårt lokale museum, Aurskog-Høland bygdetun. Der har vi hatt ansvar for arrangement, utstillinger, omvisninger og undervisning i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle matpakka. Vi formidlet lokalhistorie og kultur på ulike måter, og arrangerte teaterskole hver sommer.