Aurskog-Høland bygdetun

Bygdetruppen Teater er fast engasjert på vårt lokale museum, Aurskog-Høland bygdetun. Der har vi ansvar for arrangement, utstillinger, omvisninger og undervsning i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle matpakka. Vi formilder lokalhistorie og kultur på ulike måter. Du vil også se oss som vertskap på søndagsmiddager og andre tilstelninger. Ta en titt på https://mia.no/ahbygdetun for å se hva som skjer der!